Avís legal

Avís legal

Associació de Treballs d’Atenció a les Persones

La política de privacitat del lloc www.atap.cat informa els usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés a la web de l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que s’ofereix des de la web de l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones i fer-ne ús.

TITULARITAT DEL DOMINI

El nom del domini www.atap.cat, està registrat a favor de l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones, amb CIF G66351149 i domicili social a la Plaça Major 6B, 08275 Calders.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Art. 81 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD).

Com a norma general, la utilització de la web www.atap.cat no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals a l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa anteriorment esmentada (o aquella que la pugui complementar o substituir), per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.

Les dades que l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones sol·liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

  • Amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web i/o mitjançant el correu electrònic.
  • Amb la finalitat de desenvolupar accions, campanyes i projectes així com informar de les mateixes en relació a les finalitats de l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones recollides a la pàgina web.

Expressament s’estableix que per a la protecció, tractament i l’ús les dades que l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones pugui obtenir en el marc de projectes com el de la “Caravana Musical per la Pau” s’estarà als termes i condicions que s’estableixin en el procés de recollida de les mateixes.

Segons els art. 5 i 6 de la LOPD, aquestes dades formaran part d’un fitxer de l’Entitat. L’usuari podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones a: Plaça Major 6B, 08275 Calders o al correu electrònic “suport@atap.cat”.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat a la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. L’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al lloc www.atap.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El nom del domini www.atap.cat és propietat de l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones. La pàgina www.atap.cat en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones o, en el seu cas, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.

En concret, queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de la pàgina web www.atap.cat, sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de dirigir se a l’entitat.

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC, SUBSCRIPCIÓ A PUBLICACIONS

l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones dóna l’opció a l’usuari de donar-se d’alta i de baixa del nostre servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.

RESPONSABILITAT DE L’ASSOCIACIÓ DE TREBALLS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

L’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major com, per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i al programari dels usuaris, errors a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

L’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a què es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

L’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.

L’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.atap.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

L’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones . No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

COOKIES I SPAM

El lloc web de l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. Les cookies, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i ni s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor, on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, només informen al sistema de la configuració escollida per l’usuari, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web. Si l’usuari ho desitja, pot denegar tota cookie des de l’opció adequada del seu propi navegador.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al disc dur. Per navegar per la nostra pàgina web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per l’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones.

L’Associació de Treballs d’Atenció a les Persones no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti de conformitat a l’establert en el present Avís legal.