Política de privacitat

Política de Privacitat i Protecció de Dades

L’ Associació de Treballs d’Atenció a les Persones (ATAP) informa els usuaris que a través de la seva pàgina web no es recullen dades de caràcter personal sense el seu coneixement.

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitza a través d’aquest lloc serà subjecte al que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007 i la Llei de serveis de la Societat de la informació i del comerç electrònic, i altra normativa aplicable.

En garantia del seu dret a la protecció de dades personals, cal que accepti els termes d’aquesta política de privacitat abans de procedir a remetre’ns la seva informació. S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes anteriorment en marcar la casella disposada al final del formulari. En cas de no fer-ho la informació no podrà ser enviada.

D’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, l’ ATAP informa els usuaris del seu lloc web www.atap.cat que les dades que siguin facilitades a través dels diferents formularis habilitats en el lloc web s’incorporaran als seus fitxers, la titularitat i responsabilitat del qual és ostentada per l’ Associació.

L’interessat podrà exercitar respecte a les seves dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta al domicili social de l’Associació, Plaça Major 6 B, 08275 Calders, o al correu electrònic info@atap.cat, i l’Associació notificarà la rectificació o cancel·lació de les dades qüestionades.